ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

จัดทำแผนปฏิบัติการได้สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย

ผู้บริหารสามารถทราบความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมและสถานะงบประมาณได้ตลอดเวลา

เริ่มต้นระบบ

ทำไมต้องใช้

ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานที่ซ้ำซ้อน หลายขั้นตอน สามารถทราบงบประมาณคงเหลือหลังปิดกิจกรรมได้ทันที
ลดการกระดาษในการพิมพ์เอกสารและเอกสารสูญหาย ติดตามโครงการและกิจกรรมได้สะดวกและรวดเร็ว
ง่ายต่อการสืบค้น ออกรายงานและดูกราฟต่าง ๆ ได้ผ่านหน้าจอ รองรับการทำงานหลายแพลตฟอร์ม

การทำงานที่เป็นระบบ

รองรับการจัดทำโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และการนำไปประเมินประกันคุณภาพภายใน

ดีอย่างไร

- ทราบงบประมาณคงเหลือที่ใช้ในกิจกรรม
- ทราบระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
- ติดตามงานได้ถูกที่ ถูกเวลา
- แจ้งผู้รับผิดชอบในโครงการและกิจกรรมนั้นๆ
- มีหน้าจอมือถือการตามงานสำหรับผู้บริหารได้ทุกที่ ทุกเวลา
- เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ


ลูกค้าของเรา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนอินทร์บุรี ฯลฯ


Address


22/1 ชั้น 4 ซอยนนทบุรี 32 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Phone


02 1940655-9
Copyright © Star Software 2018